Podmínky užívání


•Provozovatel služby (dále jen provozovatel) nenese zodpovědnost za obsah vložených dat uživateli.
•Provozovatel prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služby.
•Provozovatel nedává žádné záruky funkčnosti ani dostupnosti Služby, rovněž neodpovídá za případné škody vzniklé používáním služby.
•Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
•Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití Služby a to i bez předchozího upozornění.
•Provozovatel je oprávněn zobrazovat na stránkách služby reklamu, a to i kontextově cílenou.
•Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje svých uživatelů. Pro registraci vyžaduje pouze zadání platné e-mailové adresy.
•Provozovatel tuto adresu využije k zasílání informací o novinkach a reklamních sdělení v malé míře. Přibližně jednou týdně.

•Uživatel služby (dále jen uživatel) svou registrací stvrzuje, že nebude této služby využívat k šíření rasové či národnostní nesnášenlivosti nebo k jiným účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti.
•Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služby, či únikem informací.
•Uživatel svým souhlasem s těmito podmínkami prohlašuje, že bude službu využívat v souladu s dobrými mravy a je si vědom případných restrikcí v případě své vědomé či nevědomé snahy o poškození funkčnosti Služby či poškozování obsahu databáze.

•Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit vozidlo pro statistické souhrny, pokud budou data u něj uvedená (či spočítaná) výsledky statistik zkreslovat.
•Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit účty, u kterých bude podezdření na poškozování služby.
•Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování a bez nároku na jakoukoli kompenzaci odmítnout konkrétnímu uživateli poskytování služeb. Důvody odmítnutí provozovatel nesděluje. Odmítnutí nezakládá žádné právní nároky.
•Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady a bez varování odstranit účty, které jsou déle než šest měsíce neaktivní (tzn. na které se nikdo nepřihlásil déle jak tři měsíce).

•Pro vymazání účtu je potřeba kontaktovat provozovatele pomocí formuláře pro návrhy a přípomínky.
•I po vymazání účtu zůstanou v systému data Vámi zadaná.